Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni działa w składzie:

  • Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Kominek Janina
  • Zastępca Przewodniczącej - Kolorz Danuta
  • Sekretarz - Cyrzyk Grażyna

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Grobelny Krystyna
  • Kucza Teresa
  • Ryszkiewicz Katarzyna