Skład zarządu

Prezes Zarządu:

  • mgr Tomasz Szczotok

Prokurenci:

  • Główny księgowy - Małgorzata Kubica
  • Kierownik Działu Handlowo-Gospodarczego - Krzysztof Schnirch