Projekty aktywizacji zawodowej

Projekty aktywizacji zawodowej

Informujemy, że "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców współpracuje z Urzędem Pracy odnośnie realizacji projektów aktywizacji zawodowej.

Projekty dotyczą:

  • osób młodych
  • osób bezrobotnych
  • kobiet powyżej 30 roku życia

Projekty są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.